Emotional Freedom Techniques®

The following link will take you to the freely downloadable EFT Manual as translated from English to Latvian. It is offered here with the express permission of Gary Craig, the EFT Founder. No other copies of this Manual are allowed on any website without Gary Craig's specific permission.

 

Šī saite aizvedīs Jūs uz brīvi pieejamo Emocionālās brīvības tehnikas® rokasgrāmatu, kas ir tulkota no Angļu valodas uz Latviešu valodu. Šī rokasgrāmata tiek piedāvāta ar speciālu atļauju no Gerija Kreiga, EFT dibinātāja. Citas šīs rokasgrāmatas kopijas jebkurā citā tīmekļa lapā ir atļautas tikai ar Gerija Kreiga speciālu atļauju